Voortgang van acties

De acties beschrijven wat je concreet gaat doen. Door periodiek de voortgang te evalueren kun je de uitvoering verbeteren.

Voortgangsrapportage toevoegen aan een actie

 • Open de actie door erop te klikken.
 • Klik op 'Rapportage toevoegen'.

 • Voer de datum in van de rapportage.
 • Noteer de voortgang van de actie in een percentage van 0 tot 100. De voortgang is een indicatie van hoeveel werk al is gedaan en hoeveel nog moet gebeuren. 
 • Geef aan wat de huidige status is van de actie: Nog te doen, Mee bezig of Afgerond.
 • Geef met het verkeerslicht je oordeel over de voortgang.
  • Groen. De actie verloopt volgens plan. Je verwacht de afgesproken resultaten binnen de gestelde tijd te realiseren.
  • Oranje. De actie verloopt zorgelijk. Je hebt zorgen over de kwaliteit of over de haalbaarheid van de deadline, maar met de juiste interven- ties is het mogelijk om de actie weer op groen te krijgen.
  • Rood. De actie is niet haalbaar. Je moet keuzes maken: verschuiven we de deadline of nemen we genoegen met minder resultaat of een lagere kwaliteit?
 • Typ een korte toelichting bij de rapportage:
  • Wat heb je gedaan en wat ga je de komende periode doen?
  • Waarom staat de actie op groen/oranje/rood?
  • Welke wijzigingen stel je voor om de actie weer op groen te krijgen? En wat heb je nodig (van het team) om de actie goed af te ronden?
 • Klik op 'Toevoegen' om de rapportage te bewaren.

Still need help? Contact Us Contact Us