Voortgang van acties

De acties beschrijven wat je concreet gaat doen. Door periodiek de voortgang te evalueren kun je de uitvoering verbeteren.

Voortgangsrapportage toevoegen aan een actie

 • Open de actie door erop te klikken.
 • Klik op 'Rapportage toevoegen'.

 • Voer de datum in van de rapportage.
 • Noteer de voortgang van de actie in een percentage van 0 tot 100. De voortgang is een indicatie van hoeveel werk al is gedaan en hoeveel nog moet gebeuren. 
 • Geef aan wat de huidige status is van de actie: Nog te doen, Mee bezig of Afgerond.
 • Geef met het verkeerslicht je oordeel over de voortgang.
  • Groen. De actie verloopt volgens plan. Je verwacht de afgesproken resultaten binnen de gestelde tijd te realiseren.
  • Oranje. De actie verloopt zorgelijk. Je hebt zorgen over de kwaliteit of over de haalbaarheid van de deadline, maar met de juiste interven- ties is het mogelijk om de actie weer op groen te krijgen.
  • Rood. De actie is niet haalbaar. Je moet keuzes maken: verschuiven we de deadline of nemen we genoegen met minder resultaat of een lagere kwaliteit?
 • Typ een korte toelichting bij de rapportage:
  • Wat heb je gedaan en wat ga je de komende periode doen?
  • Waarom staat de actie op groen/oranje/rood?
  • Welke wijzigingen stel je voor om de actie weer op groen te krijgen? En wat heb je nodig (van het team) om de actie goed af te ronden?
 • Klik op 'Toevoegen' om de rapportage te bewaren.

Tip: overzicht van al je acties

In het actieplan kun je eenvoudig een overzicht krijgen van al je acties.

 • Ga naar het actieplan.
 • Op de filters.
 • Als je eigenaar bent van acties in meerdere OGSM's klik je bij het filter 'OGSM's' op 'Selecteer alle'. Je voegt daarmee alle actieve OGSM's toe waar je toegang toe hebt. Als je eigenaar bent van acties in één OGSM dan kun je deze stap overslaan.

 • Selecteer bij het filter 'Eigenaar' je eigen naam.

 • Klik onderaan het scherm op de knop 'Filter'.

Je ziet nu een overzicht van alle acties waar je eigenaar van bent.

Bonustip: sla je weergave op

 • Op het venster 'Weergave'

 • Klik onder het kopje 'Mijn weergaven' op '+ Huidige weergave opslaan'.
 • Typ een titel en klik op 'Opslaan'. Je kunt nu de volgende keer eenvoudig deze weergave weer openen.

Still need help? Contact Us Contact Us