Voortgang van strategische keuzes

De strategische keuzes beschrijven de route die je kiest om de ambitie en doelstellingen te realiseren. Door periodiek de voortgang te evalueren kun je op tijd bijsturen.

Voortgangsrapportage toevoegen aan een strategische keuzes

 • Open de strategische keuze door erop te klikken.
 • Klik op 'Rapportage toevoegen'.

 • Voer de datum in van de rapportage.
 • Geef met het verkeerslicht je oordeel over de voortgang:
  • Groen: De strategische keuze verloopt volgens plan. De afgesproken resultaten worden (naar verwachting) binnen de gestelde tijd gerealiseerd.
  • Oranje: De strategische keuze verloopt zorgelijk, maar met de juiste interventies (nieuwe prioriteiten, nieuwe of aangepaste acties) is het mogelijk de strategische keuze weer op groen te krijgen.
  • Rood: De strategische keuze verloopt niet volgens plan. Je moet keuzes maken: nemen we genoegen met minder resultaat of verschuiven we de streefdatum.
 • Typ een korte toelichting bij de rapportage:
  • Wat zijn de belangrijkste resultaten van de afgelopen periode?
  • Hoe kom je tot je oordeel over de strategische keuze (groep, oranje of rood)?
  • Wat betekent dit oordeel voor de komende periode? Welke wijzigingen stel je voor?
 • Klik op 'Toevoegen' om de rapportage te bewaren.

Still need help? Contact Us Contact Us