Voortgang van de OGSM

Als OGSM-eigenaar ben je verantwoordelijk voor de resultaten van de OGSM. De eigenaren van strategische keuzes en acties rapporteren over de voortgang van hun items. Als verantwoordelijke voor het geheel kun je ook over de voortgang rapporteren. Dit doe je door een voortgangsrapportage toe te voegen aan de ambitie.

Voortgangsrapportage toevoegen aan de ambitie

 • Open de ambitie door erop te klikken.
 • Klik op 'Rapportage toevoegen'.
 • Voer de datum van de rapportage in.
 • Geef met het verkeerslicht je oordeel over de voortgang:
  • Groen: De OGSM verloopt volgens plan. De afgesproken resultaten worden (naar verwachting) binnen de gestelde tijd gerealiseerd.
  • Oranje: De OGSM verloopt zorgelijk, maar met de juiste interventies (nieuwe prioriteiten, nieuwe of aangepaste strategische keuzes en acties) is het mogelijk de OGSM weer op groen te krijgen.
  • Rood: De OGSM verloopt niet volgens plan. Je moet keuzes maken: nemen we genoegen met minder resultaat of verschuiven we de streefdatum.
 • Typ een korte toelichting bij de rapportage:
  • Wat zijn de belangrijkste resultaten van de afgelopen periode?
  • Hoe kom je tot je oordeel over de OGSM (groep, oranje of rood)?
  • Wat betekent dit oordeel voor de komende periode? Welke wijzigingen stel je voor?
 • Klik op 'Toevoegen' om de rapportage te bewaren.

Still need help? Contact Us Contact Us