Indicator bewerken

Alleen de 'Administrator' van het team of de eigenaar van de indicator kan deze bewerken.

 • Klik op een indicator om deze te openen.
 • Klik op een veld om de indicator te bewerken.

 • Je ziet de volgende velden:
  • Titel: dit is de titel van de indicator. De titel is zichtbaar in het overzicht van de OGSM.
  • Labels: selecteer eventueel een label om deze aan de indicator toe te voegen. Let op: de indicator is automatisch vindbaar op het label van de strategische keuze waar de indicator bij hoort. Je hoeft deze hier niet nogmaals toe te voegen.
  • Strategische keuzes: hier zie je de strategische keuzes waaraan de indicator is gekoppeld. Je kunt de indicator aan meerdere strategische keuzes koppelen, ook in andere OGSM's.
  • Omschrijving: hier kun je eventueel een korte toelichting geven op de indicator.
  • Streefdatum: dit is de datum waarop de streefwaarde van de indicator gerealiseerd moet zijn.
  • Eenheid streefwaarde: dit is de eenheid van de streefwaarde, bijv: % of EUR.
  • Eigenaar: dit is de verantwoordelijke voor de indicator.
 • Klik op 'Opslaan' om de wijzigingen te bewaren

Still need help? Contact Us Contact Us