OGSM API

Via de api-koppeling worden de data uit alle OGSM’s beschikbaar gesteld om in te lezen in het BI-systeem. Via unieke ID’s zijn de bestanden in de BI-software aan elkaar te koppelen. Elk bestand is opgebouwd uit rijen (de items) en kolommen (de velden).

De koppeling bestaat uit de volgende bestanden:
  • Teams
  • OGSM's
  • Ambities
  • Voortgangsrapportages ambities
  • Doelstellingen
  • Metingen doelstellingen
  • Strategische keuzes
  • Voortgangsrapportages strategische keuzes
  • Indicatoren
  • Metingen indicatoren
  • Acties
  • Voortgangsrapportages acties
Elk bestand bevat de data van alle OGSM’s op het platform. De bestanden kunnen direct een BI-systeem (bijv. Power BI) worden uitgelezen. Er is geen handmatige export nodig van de bestanden.
  • De exportbestanden zijn toegankelijk via een unieke url die niet wijzigt.
  • De exportbestanden zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Het formaat is JSON.
  • De bestanden worden realtime bijgewerkt.
Hieronder staat per bestand welke kolommen ze bevatten.

Indeling bestanden

Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood

Teams

/id ID Nummer
/name Naam TekstOGSM's

/team/id ID van het team waarin de OGSM staat Nummer
/id ID Nummer
/name Naam TekstAmbities

/id ID Nummer
/title Titel Tekst
/labels Labels Lijst van objecten met naamattribuut
/description Omschrijving Tekst (incl. HTML)
/assignee Eigenaar Object met naamattribuut
/ogsm_canvases/#/id ID van de OGSM waarin de ambitie staat Nummer
/ogsm_canvases/#/row_order Volgorde Nummer
/traffic_light Verkeerslicht Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood
/archived Is de ambitie gearchiveerd TRUE, FALSEVoortgangsrapportages ambities

/id ID van de rapportage Nummer
/objective/id ID van de gekoppelde ambitie Nummer
/at Datum van de rapportage Datum: jjjj-mm-dd
/traffic_light Verkeerslicht Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood
/description Omschrijving Tekst (incl. HTML)Doelstellingen

/id ID van de doelstelling Nummer
/title Titel Tekst
/labels/#/name Labels Tekst
/description Omschrijving Tekst (incl. HTML)
/target_unit Eenheid Tekst
/assignee Eigenaar Object met naamattribuut
/ogsm_canvases/#/id ID van de OGSM waarin de doelstelling staat Nummer
/ogsm_canvases/#/row_order Volgorde van de doelstelling Nummer
/traffic_light Verkeerslicht Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood
/archived Is gearchiveerd TRUE, FALSE
/labels Labels Lijst van objecten met naamattribuutMetingen doelstellingen

/id ID Nummer
/goal/id ID van de gekoppelde doelstelling Nummer
/at Datum van de meting Datum: jjjj-mm-dd
/current_value Huidige waarde Tekst
/target_value Streefwaarde Tekst
/traffic_light Verkeerslicht Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood
/show_in_ogsm Wordt altijd in OGSM getoond TRUE, FALSE
Strategische keuzes

/id ID Nummer
/title Titel Tekst
/labels Labels Lijst van objecten met naamattribuut
/description Omschrijving Tekst (incl. HTML)
/assignee Eigenaar Object met naamattribuut
/ogsm_canvases/#/id ID van gekoppelde OGSM Nummer
/ogsm_canvases/#/row_order Volgorde Nummer
/traffic_light Verkeerslicht Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood
/archived Is gearchiveerd TRUE, FALSEVoortgangsrapportages strategische keuzes

/id ID Nummer
/strategy/id ID van gekoppelde strategische keuze Nummer
/at Datum Datum: jjjj-mm-dd
/traffic_light Verkeerslicht Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood
/description Omschrijving Tekst (incl. HTML)Indicatoren

/id ID van de indicator Nummer
/title Titel Tekst
/labels Labels Lijst van objecten met naamattribuut
/strategies Gekoppelde strategische keuze Lijst met objecten met ID-attribuut
/description Omschrijving Tekst (incl. HTML)
/target_unit Eenheid Tekst
/traffic_light Verkeerslicht Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood
/assignee Eigenaar Object met naamattribuut
/ogsm_canvases/#/id ID van de OGSM waarin de indicator staat Nummer
/ogsm_canvases/#/row_order Volgorde van de indicator Nummer
/archived Is gearchiveerd TRUE, FALSEMetingen indicatoren

/id ID Nummer
/indicator/id ID van de gekoppelde indicator Nummer
/at Datum van de meting Datum: jjjj-mm-dd
/current_value Huidige waarde Tekst
/target_value Streefwaarde Tekst
/traffic_light Verkeerslicht Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood
/show_in_ogsm Wordt altijd in OGSM getoond TRUE, FALSEActies

/id ID Nummer
/title Titel Tekst
/labels Labels Lijst van objecten met naamattribuut
/strategies/#/id ID van de gekoppelde strategische keuze Nummer
/description Omschrijving Tekst (incl. HTML)
/assignee Eigenaar Object met naamattribuut
/involved Betrokkenen Lijst van objecten met naamattribuut en typeattribuut: team, user
/start Startdatum Datum: jjjj-mm-dd
/due Deadline Datum: jjjj-mm-dd
/status Status Lijst van objecten met naamattribuut: IJskast, Nog te doen, Mee bezig, Afgerond
/ogsm_canvases/#/id ID van de OGSM waarin de actie staat Nummer
/ogsm_canvases/#/row_order Volgorde Nummer
/traffic_light Verkeerslicht Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood
/progress Voortgang Nummer
/archived Is gearchiveerd TRUE, FALSEVoortgangsrapportages acties

/id ID Nummer
/action/id ID van de gekoppelde actie Nummer
/at Datum Datum: jjjj-mm-dd
/traffic_light Verkeerslicht Lijst van objecten met naamattribuut: groen, oranje, rood
/description Omschrijving Tekst (incl. HTML)
/progress Voortgangspercentage Nummer
/status Status Lijst van objecten met naamattribuut: IJskast, Nog te doen, Mee bezig, AfgerondURL's naar de bestanden

Administrators van het platform kunnen de URL's vinden op de volgende pagina:

  • Klik links in het menu op 'Instellingen'.
  • Selecteer in het submenu 'API'.

Gebruikersnaam en wachtwoord instellen

  • Klik op de pagina met het overzicht van de bestanden op het tandwieltje rechtsboven.
  • Typ de gewenste gebruikersnaam en het gewenste wachtwoord.
  • Klik op 'Opslaan' om de wijzigingen te bewaren.

Let op: het wachtwoord is nadat je deze hebt getypt niet (meer) zichtbaar.

Metingen van doelstellingen en indicatoren updaten via de API

Het is met de API ook mogelijk nieuwe metingen aan te maken bij doelstellingen en indicatoren. Neem contact op voor de instructie.

Still need help? Contact Us Contact Us