Single Sign On met Entra ID (Azure AD)

Het is mogelijk het online platform te koppelen aan Entra ID (de nieuwe naam Azure Active Directory). Zo kunnen gebruikers inloggen met hun Microsoft-account. In dit artikel beschrijven we de stappen om de koppeling te realiseren.

App aanmaken in Entra ID

Om SSO met Entra ID-accounts mogelijk te maken dien je een applicatie aan te maken in Azure Active Directory. • Klik bovenin het scherm op "Nieuwe registratie".
 • Typ een naam voor de app
 • Kies welke accounttypen de app kunnen gebruiken.
 • Selecteer bij Omleidings-url ‘Web’ en vul de onderstaande domeinnaam in. Vervang DOMEINNAAM door de domeinnaam van de omgeving.

https://DOMEINNAAM/users/auth/microsoft_graph_auth/callback

 • Klik onderaan de pagina op ‘Registreren’.
 • De overzichtspagina verschijnt. Kopieer de ‘Toepassings-id (client-id)’ en bewaar het in een apart document. Zet erbij dat het de Toepassings-id betreft.
 • Kopieer ook de ‘Map-id (tenant-id)’ en bewaar deze in hetzelfde document. Zet erbij dat het de Map-id betreft.

 • Selecteer ‘Certficaten en geheimen’ (Certificates & Secrets).
 • Klik onder de kop Clientgeheimen op ‘Nieuw clientgeheim’ (New client secret).
 • Typ een beschrijving en selecteer wanneer het certificaat verloopt. Als je ‘Aangepast’ kiest, kun je een datum ver in de toekomst kiezen. Let op: als je kiest voor een kortere periode dient het certificaat voordat de periode verloopt opnieuw ingesteld te worden.
 • Klik op ‘Toevoegen’ (Add).

 • Kopieer de waarde (value) van het clientgeheim door op de knop achter de waarde te klikken en plak deze in het document. Zet erbij dat het het clientgeheim betreft.

LET OP: Het gaat om de waarde (value) van het clientgeheim, niet het ID. De waarde het het clientgeheim wordt nooit meer getoond. Dit is dus de enige mogelijkheid om deze te kopiëren!

Je hebt nu een document met daarin drie waardes:

 • Toepassings-id (client-id)
 • Map-id (tenant-id)
 • Clientgeheim Waarde

Stuur deze waardes naar je contactpersoon bij Toolsfactory. De omgeving wordt door ons ingesteld. 


Optioneel: gebruikersgroepen doorgeven

Het is ook mogelijk om de gebruikersgroepen zoals die ingesteld staan in Entra ID door te geven aan ons platform. Ga hiervoor naar het menu-item "Tokenconfiguratie".

Klik vervolgens op "Groepsclaim toevoegen".

Vink tot slot aan dat alle groepen moeten worden doorgegeven en klik op toevoegen.

Iedere keer dat een gebruiker nu inlogt worden de groepen van die gebruiker bijgewerkt. Helaas ontvangt het platform alleen de "object id" van de groep, dus de namen zullen eenmalig in het platform moeten worden aangepast. De lijst met groepen bevat in Entra ID ook een kolom "object id", dus het is redelijk snel goed te zetten.

Still need help? Contact Us Contact Us