Tools toevoegen aan een team

Benodigde rechten: Administrator

Voeg een nieuwe tool toe aan een team om met de tool te werken.

  • Ga naar de homepage.
  • Klik op het icoon ‘tool toevoegen’

Er verschijnt een formulier om de tool toe te voegen.

  • Selecteer de tool die je toe wilt voegen door erop te klikken.
  • Typ een naam voor de tool.
  • Selecteer het tabje waaronder de tool zichtbaar moet zijn.
  • Klik op 'Opslaan'.

Still need help? Contact Us Contact Us