Vragenlijst

Met de vragenlijst kan een groep mensen input geven op de trends. Geef bij elke trend een score voor:

  • Impact: in welke mate heeft de trend impact op onze uitdaging?
  • Onzekerheid: in welke mate kunnen we het verloop of het tempo van de trend voorspellen? Een trend waarvan je zeker bent, heeft een heel lage onzekerheid. Een trend die nog alle kanten op kan heeft een hoge onzekerheid.
Klik onderaan de lijst op 'Opslaan' om je antwoorden in te sturen.
Let op: je kunt de vragenlijst slechts één keer invullen.

Still need help? Contact Us Contact Us