Gebruikersgroepen

Gebruikersgroepen kunnen net als gebruikers toegevoegd worden in teams. Het voordeel van een gebruikersgroep is dat het beheren van rechten voor bijvoorbeeld een nieuwe medewerker veel makkelijker is. Zo kan er een gebruikersgroep gemaakt worden waar alle nieuwe gebruikers automatisch in terecht komen. Als die groep vervolgens wordt toegevoegd als kijker in alle teams dan kan een nieuwe medewerker vaak al heel actief meedenken zonder dat er individuele rechten hoeven te worden toegekend.

Uitzonderingen op groepsrechten

Als een gebruiker via een groep in een team zit maar ook individueel wordt toegevoegd aan het team dan zijn er mogelijk twee verschillende rollen voor deze gebruiker. De rol met de meeste rechten is dan van toepassing.

Beheer van gebruikersgroepen

Alleen beheerders van de omgeving hebben rechten om gebruikersgroepen te beheren. Zij krijgen op het beginscherm een extra optie onder "Instellingen" genaamd "Gebruikersgroepen".

Hier kan via toevoegen een nieuwe groep gemaakt worden of een bestaande groep kan bewerkt worden door deze aan te klikken in de lijst.

Still need help? Contact Us Contact Us