Strategische opties

Dit is de lijst met strategische opties. Bij elke optie zie je de relevantie van die optie per scenario. Een optie die in alle scenario's relevant is, is een robuuste keuze. Een optie die die in slechts één scenario relevant is, is risicovol.

Still need help? Contact Us Contact Us